Dr.K Academy

Stockholm, Sverige

Summering av projekt

– Kreativt skrivande (svenska)

Story

En kraftig efterfrågan för den expertis som uppvisats på Dr.K Clinics drev fram skapandet av Dr.K Academy som ämnar att lyfta Sveriges standard inom estetiska injektioner genom att sprida kunskap. Dr.K Academy erbjuder kurser av världsklass till licenserade läkare, tandläkare och sjuksköterskor med en stor nivå av professionalism.

AYZ writing har med stolthet tillhandahållit kreativt skrivande till Dr.K Academy i marknadsföringssyfte. Materialet som levererats behövde matcha den nivå av kvalitet, expertis och professionalism som förväntas av en medicinsk institution av högsta rang, samtidigt som det har en inbjudande och underhållande ton för att snabbt fånga upp läsarens intresse.