Cura Connect

Stockholm, Sverige

Sammanfattning av projekt

– Copywriting för Web (svenska)

Story

Med sin innovativa onlinebaserade plattform strävar Cura Connect efter att förenkla och effektivisera mötet mellan uppdragsgivare och personal inom vårdbranschen. Mellanhänder i form av bemanningsfirmor ersätts med denna smidiga lösning.

Då man agerar inom vårdbranschen behöver varumärket Cura Connect inge förtroende och professionalitet, vilket reflekteras med seriöst och beskrivande innehåll. Eftersom företaget samtidigt ska attrahera både individer som kan bli potentiella arbetstagare och institutioner som står för uppdragsgivandet måste de texter som används i kommunikationen vara tydliga och informativa, något som AYZ har hjälpt till att verkställa.