The Brand Identity Model

Modellen för varumärkesidentitet, på engelska Brand Identity Model eller Brand Identity Prism, skapades år 1986 av en av världens ledande experter inom varumärkesteori, Jean-Noël Kapferer. Dess eleganta men ändå kompletta approach till varumärkesidentitet används av strateger inom marknadsföring världen över för att skapa, beskriva och jämföra varumärken. Innan något skrivande påbörjas med AYZ genomförs en analys av kundens varumärke med hjälp av denna modell för att säkerställa att varje ord klingar rätt med varumärkets identitet.

Prismats sex sidor representerar sex attribut vilka tillsammans ger väg åt varumärkets ledord (Rallying Cry).

1. Förmågor (Capabilities)
Vad varumärket gör och hur.
2. Intern Kultur & Värderingar (Internal Culture & Values)
Varumärkets nyckelvärderingar och tilltro.
3. Syfte (Noble Purpose)
De högre målen och ambitionerna varumärket eftersträvar.
4. Personlighet (Personality)
Stilen med vilken varumärket genomför sina förmågor.
5. Delade Värderingar (Shared Values & Community)
De idéer och intressen som delas av både varumärket och dess kunder.
6. Eftertraktad Självbild (Aspirational Self-Image)
Hur kunderna vill bli ansedda eller känna sig när de använder varumärket.
7. Ledord (Rallying cry)
En vision eller slogan som fångar upp de sex attributen.